Bản tin

 
SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẠC LIÊU
 
I. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH
   - 1 Trưởng phòng
   - 1 Phó trưởng phòng
   - 4 Nhân viên chuyên trách
   - 2 Nhân viên tạp vụ
   - 2 Tài xế
   - 2 Bảo vệ
II. PHÒNG KINH DOANH
   - 1 Trưởng phòng
   - 1 Phó trưởng phòng
   - 1 Thủ kho vé
   - 2 Nhân viên kho
   - 11 Nhân viên kiểm đếm vé ế thu hồi
III. PHÒNG KẾ TOÁN
   - 1 Kế toán trưởng
   - 1 Kế toán tổng hợp ( Phó Trưởng Phòng)
   - 1 Kế toán thanh toán
   - 1 Kế toán ngân hàng
   - 3 Nhân viên kế toán kho ( Lưu trữ vé trúng)
   - 1 Nhân viên kế toán theo dõi thế chấp
   - 1 Nhân viên kế toán công nợ
   - 1 Nhân viên kế toán thanh toán vé trúng thưởng
IV. PHÒNG QUỸ
   - 1 Trưởng phòng
   - 1 Phó trưởng phòng
   - 1 Thủ quỹ
   - 5 Nhân viên kiểm ngân
V. PHÒNG TRẢ THƯỞNG
   - 1 Trưởng phòng
   - 1 Phó trưởng phòng
   - 16  Nhân viên rút cùi trả thưởng
 

 

Ảnh hoạt động

Video

Lượt truy cập

         Tháng này               154,263
         Tất cả                     1,619,474
         Đang online             4