Văn bản

  Công văn Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết Khu vực miền Nam (V/v thông tin không chính xác trong hoạt động kinh doanh vé số) (286 kb) (26/03/2020 )
số:26/CV-KVMN
  Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (7383 kb) (20/03/2020 )
Báo cáo tài chính năm 2019
  Báo cáo tài chính Quý 2- 2019 (5096 kb) (29/07/2019 )
Báo cáo tài chính Quý 2- 2019
  11-BC-XS- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018 (Phụ lục VIII) (1777 kb) (28/03/2019 )
11-BC-XS- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018 (Phụ lục VIII)
  Phụ lục IX - Báo cáo tài chính của doanh nghiệp -Mẫu số B 01 -XSKT (13727 kb) (26/03/2019 )
Phụ lục IX - Báo cáo tài chính của doanh nghiệp -Mẫu số B 01 -XSKT
  Phụ lục VII - Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 (165 kb) (26/03/2019 )
Phụ lục VII - Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018
  05-BC-XSKT-Báo cáo kế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (2015 kb) (20/03/2019 )
05-BC-XSKT-Báo cáo kế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
  04-BC-XSKT-Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 (826 kb) (20/03/2019 )
04-BC-XSKT-Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
  Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (11981 kb) (15/03/2019 )
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
  Quyết định UBND Tỉnh Bạc Liêu Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẠC LIÊU. (4852 kb) (7/03/2019 )
Quyết định UBND Tỉnh Bạc Liêu Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẠC LIÊU.

Ảnh hoạt động

Video

Lượt truy cập

         Tháng này               101,703
         Tất cả                     699,382
         Đang online             16