Văn bản

  Báo Cáo Tài Chính năm 2017 đã kiểm toán (4825 kb) (19/03/2018 )
Báo Cáo Tài Chính năm 2017 đã kiểm toán
  Điều chỉnh báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán (0 kb) (27/04/2017 )
Công văn số 38/CV-2017
  12-BC-XSKT- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN (832 kb) (12/04/2017 )
12-BC-XSKT- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của DN
  Báo cáo tài chính 2016 đã kiểm toán (4681 kb) (20/03/2017 )
  06-BC-XSKT-Bảng cân đối kế toán giữa niên độ quý 2 -2016 (2176 kb) (20/03/2017 )
  08-BC-XSKT-Báo cáo tài chính của doanh nghiệp (3018 kb) (20/03/2017 )
  23-BC-Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2016 (719 kb) (20/03/2017 )
  24-BC-Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN (1450 kb) (20/03/2017 )
  25-BC-Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2015 (295 kb) (20/03/2017 )

Ảnh hoạt động

Video

Lượt truy cập

         Tháng này               14,236
         Tất cả                     173,769
         Đang online             44
cơ cấu giải thưởng