Văn bản

  Báo cáo tài chính Quý 2- 2019 (5096 kb) (29/07/2019 )
Báo cáo tài chính Quý 2- 2019
  11-BC-XS- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018 (Phụ lục VIII) (1777 kb) (28/03/2019 )
11-BC-XS- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018 (Phụ lục VIII)
  Phụ lục IX - Báo cáo tài chính của doanh nghiệp -Mẫu số B 01 -XSKT (13727 kb) (26/03/2019 )
Phụ lục IX - Báo cáo tài chính của doanh nghiệp -Mẫu số B 01 -XSKT
  Phụ lục VII - Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018 (165 kb) (26/03/2019 )
Phụ lục VII - Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2018
  05-BC-XSKT-Báo cáo kế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp (2015 kb) (20/03/2019 )
05-BC-XSKT-Báo cáo kế độ, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp
  04-BC-XSKT-Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019 (826 kb) (20/03/2019 )
04-BC-XSKT-Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2019
  Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán (11981 kb) (15/03/2019 )
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán
  Quyết định UBND Tỉnh Bạc Liêu Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẠC LIÊU. (4852 kb) (7/03/2019 )
Quyết định UBND Tỉnh Bạc Liêu Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT BẠC LIÊU.
  Quyết định phê duyệt kế hoạch 05 năm (1 kb) (13/12/2018 )
174-QĐ-UBND- Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD và Đầu tư PT 05 năm của Công ty XSKT BL
  Quyết định phê duyệt kế hoạch 05 năm (1851 kb) (13/12/2018 )
174-QĐ-UBND- Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch SXKD và Đầu tư PT 05 năm của Công ty XSKT BL

Ảnh hoạt động

Video

Lượt truy cập

         Tháng này               40,201
         Tất cả                     553,511
         Đang online             5
cơ cấu giải thưởng