Văn bản

  Báo cáo tài chính Quý 2 - 2020 (4878 kb) (17/07/2020 )
Báo cáo tài chính Quý 2 - 2020
  20-BC-XSKT-Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN (3616 kb) (10/06/2020 )
20-BC-XSKT-Báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của DN
  22-BC-XSKT-Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2020 (985 kb) (22/05/2020 )
Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
  21-BC-XSKR- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của DN năm 2019 (1757 kb) (22/05/2020 )
Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
  19-BC-XSKT-Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch (865 kb) (22/05/2020 )
Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
  18-BC-XSKT-Tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp năm 2019 (189 kb) (22/05/2020 )
Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
  29-CVUB-2087-UBND-TH-Công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước (Công ty TNHH MTV XSKT BL) (254 kb) (22/05/2020 )
Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
  17-TTr-XSKT- Tờ trình công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước (210 kb) (22/05/2020 )
Công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước
  Công văn Ban thường trực Hội đồng Xổ số kiến thiết Khu vực miền Nam (V/v thông tin không chính xác trong hoạt động kinh doanh vé số) (286 kb) (26/03/2020 )
số:26/CV-KVMN
  Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán (7383 kb) (20/03/2020 )
Báo cáo tài chính năm 2019

Ảnh hoạt động

Video

Lượt truy cập

         Tháng này               96,172
         Tất cả                     1,100,010
         Đang online             19